Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 18.3.2020

1. Rekisterin pitäjä

Mäntän Huoltotoimi
Y-tunnus: 0500665-5
Osoite: Virkamiehenkatu 3, 35800 Mänttä
Puhelin: 0447400511
Sähköposti: toimisto@mantanhuoltotoimi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mäntän Huoltotoimi
Taina Ylä-Mononen
Osoite: Virkamiehenkatu 3, 35800 Mänttä
Puhelin: 044 7400 508
taina.yla-mononen@mantanhuoltotoimi.fi

3. Rekisterin nimi

Mäntän Huoltotoimen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito ja laskutus

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, y-tunnus, osoite, verkkolaskutusosoite, yhteyshenkilö.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkailta itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulos yrityksestä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Säilytämme kaikkia tietoja salasanoin varustetulla palvelimella. Pääsy järjestelmään on vain Mäntän Huoltotoimen henkilökunnalla. Palvelin sijaitsee lukitussa tilassa ja varmuuskopiot otetaan joka yö ulkopuoliselle palvelimelle.

10. Tarkastusoikeus

Mäntän Huoltotoimen asiakkailla on halutessaan oikeus tarkistaa asiakasrekisterinsä tiedot. Tästä tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostilla, puhelimitse tai kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Vaatimus tulee tehdä joko sähköpostilla, puhelimitse tai kirjallisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet